Uddannelse

Fundamentet for fremtiden For at forberede og ruste det danske samfund til en fremtid i en globaliseret verden mener jeg, det er afgørende, at vi sætter fokus på uddannelsesområdet, for det er det område, der danner fundamentet for vores fælles samfund og fortsatte velfærd.


Uddannelsesområdet danner fundamentet for vores fremtidige velfærd.

Rasmus Horn Langhoff

 

Jeg peger på 4 indsatsområder:

 

Folkeskolen

Helt grundlæggende mener jeg, at børnene i den danske folkeskole skal lære mere. Vi kan ikke leve med, at fagligheden halter for mange danske skolebørn. Det går ud over de i forvejen svagest stillede og skaber ulighed og skel i vores samfund.

 

Derfor gennemførte vi en folkeskolereform, da vi var i regering, der sikrer fagligheden, og som løfter alle børn. Det er vigtigt, at børn kan lære på netop den måde, der passer til dem. Derfor har vi sikret en skoledag, hvor der er plads til at lære på et utal af måder. Der skal være plads til fysisk udfoldelse og faglig fordybelse.

 

Derudover mener jeg, at vi får en bedre folkeskole gennem et gensidigt respektfuldt samarbejde mellem elever og lærere. Samtidig skal vi styrke evalueringen i folkeskolen og rette fokus mod et tættere samarbejde mellem skole og hjem.

 

Efteruddannelse

Samfundets udvikling stiller nye krav. Det betyder en stigende efterspørgsel på efteruddannelse til en stadigt større del af befolkningen. Jeg mener, at efteruddannelsesområdet er utroligt vigtigt, da vi skal sørge for at holde Danmarks arbejdsstyrke opdateret. Både i forhold til de ansattes kvalitet i arbejdet og i forhold til erhvervslivets behov.

 

Her ser jeg et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet som et vigtigt redskab. Ved at skabe en tæt kommunikation mellem de forskellige parter kan efteruddannelserne skræddersyes til den enkelte og dermed skabe de nødvendige kvalifikationer.

 

Praktikpladser

Mange unge mennesker er praktisk begavede. De har brug for uddannelsesinstitutioner, der tilgodeser deres evner og stiller de bedst mulige betingelser til rådighed. Derfor skal der være praktikpladser til alle unge.

Her mener jeg, at løsningen på problemet med de alt for få praktikpladser er, at erhvervslivet må tage et langt større ansvar, end de gør i dag.

 

Derfor er jeg glad for, at jeg har været med til at forhandle en bred aftale på plads om flere praktikpladser. Her øger vi antallet af skolepraktikpladser og sætter skub i arbejdet med sociale klausuler. Jeg ønsker, at der ved større offentlige byggerier stilles et krav til de private virksomheder, der byder ind på opgaven, om, at de har ansat lærlinge og svende. Konkret har jeg foreslået et ’Uddannelsesmærke’, der belønner de virksomheder, der opretter praktikpladser. Uddannelsesmærket skal give adgang til at byde på offentlige opgaver.

 

Vi politikere har sammen med virksomhederne et fælles ansvar for at skaffe det nødvendige antal praktikpladser.

 

Forskning

Det er ikke kun Danmark, der er i forandring. Globaliseringen tager fart, og det er afgørende for de kommende års velstand, at det danske samfund indrettes, så danske borgere og virksomheder får størst mulig gevinst af de mange muligheder.

 

Vi skal satse massivt på forskningsområdet og skabe en ramme for danske forskere, der kan fungere som rampe for en udvikling af nye jobs og muligheder for samfundet. Fremtidens arbejdspladser kræver et veluddannet og kvalificeret personale, og derfor mener jeg, at det er afgørende, at vi som samfund giver forskerne de bedst tænkelige muligheder for at sikre vækst, udvikling og arbejdspladser i fremtidens Danmark.