Transport

Stærk sjællandsk infrastruktur Transportpolitik handler langt fra kun om asfalt, cykelstier og midterrabatter. En god fremkommelighed binder yderområderne sammen med de større byer, hvilket ikke mindst Vestsjælland kan vinde på.

En ny etape af Kalundborgmotorvejen er netop blevet 1. behandlet i Folketingssalen.

En god transportpolitik kræver kendskab til de lokale behov.

Rasmus Horn Langhoff

 

Gode transportmuligheder giver hvert enkelt menneske overskud i hverdagen. I stedet for at spilde tiden i lange bilkøer.

 

Er det lettere at komme frem og tilbage, bliver det mere attraktivt at flytte til området.

 

Samtidig åbner en gennemtænkt infrastruktur nye veje ud i verden for erhvervslivet og skaber derved flere arbejdspladser lokalt.

 

Med flere arbejdspladser og større overskud i hverdagen til det enkelte menneske, baner den rette transportpolitik vejen for den nære velfærd. En god transportpolitik kræver derfor i høj grad kendskab til de lokale behov. Og hvad mange ikke anerkender, kræver en god transportpolitik viljen til at prioritere netop disse behov højt i det politiske arbejde.

 

En stærk, lokal stemme

 

Efter Vestsjælland i alt for mange år har været forbigået i forhold til trafikale investeringer, er der heldigvis ved at ske nogle forbedringer.

 

En af de sager jeg har arbejdet helt konkret med, både i min tid som Formand for Folketingets Transportudvalg, men også før det, er en udbygning af Kalundborgmotorvejen.

 

Rent trafikalt har en opgradering af rute 23, også kaldet Skovvejen, mellem Holbæk og Kalundborg været min absolutte førsteprioritet gennem længere tid, da det er hårdt tiltrængt. De gode argumenter for at udbygge vejen har stået i kø, ligesom biler og tung trafik, og derfor er det en stor tilfredsstillelse, at vi her i foråret, 2015, er kommet i gang med behandlingen af Kalundborgmotorvejens anden etape – nemlig et stykke motorvej syd om Regstrup.

 

Jeg har presset på for det længe, og selvom æren ikke alene er min, er jeg umådeligt stolt og glad over den udvikling, der endelig sker i sagen. Nu er behandlingen af forslaget om det stykke motorvej i gang, og der er med god grund bred opbakning i Folketinget. Det har kun givet endnu mere vilje og energi til at fortsætte arbejdet for resten af motorvejen. Og jeg arbejder derfor for, at også tredje og sidste etape af Kalundborgmotorvejen bliver vedtaget – nemlig det sidste stykke helt til Tømmerup-rundkørslen.

 

Som tidligere formand for Folketingets Transportudvalg har jeg også mit lokalområde for øje. I samråd med jer, vil jeg forsat være med til at skabe en tæt kontakt mellem Vestsjælland og Christiansborg på transportområdet. Og jeg vil fortsat være en stærk, lokal stemme i Transportudvalget og arbejde for flere trafikale investeringer til Vestsjælland – investeringer, der i den grad er brug for. 

 

Udover Kalundborgmotorvejen arbejder jeg konkret særligt for:

 • Tølløsebanen skal bevares. Tølløsebanen er afgørende for mange pendlere og dermed også for, om områderne omkring Tølløsebanen fortsat kan tiltrække ny arbejdskraft og nye virksomheder. Og det sørger jeg for at lade mine politiske kollegaer vide, så ofte som det er muligt.

 • En fast Kattegat-forbindelse mellem Kalundborg og Aarhus. Det vil binde landet bedre sammen og sikre vækst og udvikling i Vestsjælland og resten af landet. Hvad enten en bro eller en tunnel viser sig at være den bedste løsning, er det afgørende, at forbindelsen aflaster både tog- og biltrafikken mellem Kalundborg og Aarhus.

 • Derudover ligger også en tværgående forbindelse fra Kalundborg og videre til Slagelse, Næstved og Vordingborg, der kan binde regionen sammen, højt på min liste.