Ligestilling

En hjørnesten i vores samfund Det danske samfund bygger på, at alle mennesker er både lige og forskellige. Ingen mennesker er ens, men alle mennesker er lige meget værd.


Ligestilling er for mig et frigørelsesprojekt.

Rasmus Horn Langhoff

 

Som Socialdemokraternes ligestillingsordfører ønsker jeg et Danmark, hvor mennesker bliver bedømt på, hvad de gør, og ikke hvordan de ser ud, eller hvor de kommer fra. Diskrimination af enhver form er uacceptabelt, uanset om det sker på baggrund af køn, seksuel orientering, etnicitet, religion, handicap eller noget helt syvende.

 

Feminisme er en grundlæggende tro på, at mennesker er lige og skal have de samme muligheder og rettigheder – i den forstand er jeg feminist. For jeg vil arbejde for at sikre lige muligheder og lige rettigheder for alle borgere, hvor den enkeltes muligheder udvides og ikke indskrænkes. Derfor mener jeg, at mangfoldighed gavner vores samfund og vores nære velfærd.

 

Ligestillingspolitik er en hjørnesten i vores samfund

Ligestilling handler om at sikre lige muligheder og lige rettigheder for alle. Det vedrører helt almindelige mennesker og er dermed en hjørnesten i vores samfund.

Ligestillingspolitik handler for mig ikke kun om den ’synlige’ diskrimination, som den for eksempel træder frem i diskussionen af homoseksuelles ret til ægteskab. Det gør den også, men ikke kun. Det handler helt grundlæggende om en indstilling til andre mennesker. Hvordan behandler vi hinanden? Har nogen færre muligheder end andre på baggrund af eksempelvis køn, seksuel orientering eller handicap? På hvilket niveau sker problemet – er det lovgivning, i den offentlige forvaltning eller i praksis? Og hvad kan vi gøre for at ændre det?

 

Diskriminationen finder sted i alle lag af samfundet. Ikke mindst ude på arbejdsmarkedet, hvor vi endnu ikke har fuld ligestilling mellem kønnene. Blandt andet med et urimeligt stort løngab mellem mænd og kvinder. Derfor har jeg i min tid her i Folketinget blandt andet været med til at arbejde for:

 

Barselsfond for selvstændige:

Landets 150.000 selvstændige skal på lige fod med lønmodtagerne have mulighed for at gå på barsel. Socialdemokraterne nedsatte derfor, da de var i regering, en barselsfond for selvstændige, så man som selvstændig kan få en lønkompensation udover dagpenge. Især mange kvinder holder sig i dag fra at starte egen virksomhed op, fordi mulighederne for barsel er for ringe. Med en barselsfond for selvstændige er det muligt for flere små virksomheder at overleve, selvom ejeren går på barsel samtidig med, at flere unge kvinder tør at give sig i kast med at starte egen virksomhed. Barselsfonden vil derfor, set med socialdemokratiske øjne, både styrke iværksætterkulturen og ligestillingen.

 

Bedre muligheder for fædreorlov:

Fædre skal have bedre mulighed for at tage forældreorlov. Jeg vil gerne være med til at sikre et arbejdsmarked, hvor det er nemt for mor og for far at bruge tid med sit barn og samtidig have et godt arbejdsliv. Derfor ønsker jeg også, at vi sikrer nogle bedre orlovsrettigheder til fædrene.

 

Ligestilling i bestyrelser og ledelse:

Ligestillingen halter, når det gælder kvinders repræsentation i bestyrelserne i de danske virksomheder. For at øge antallet af kvinder i bestyrelserne, har vi indført ’den danske model’ for flere kvinder i bestyrelser og ledelse. Med denne model forpligtes virksomheder til at definere en ligestillingspolitik; at sætte sig måltal for antal kvinder i bestyrelser og ledelse og indføre politikker til at nå målet. Det tror jeg sætter gang i ligestillingen uden at spænde ben for erhvervslivet.

 

Danmark er langt på ligestillingsfronten, men jeg mener, vi på mange områder kan – og skal – nå endnu længere. Vi har stadig ikke ligeløn. En del (både mænd og kvinder) udsættes hvert år for partnervold. I vuggestuer og børnehaver er kun en lille andel af de ansatte pædagoger mænd, hvilket afspejler uheldige fordomme om mande- og kvindefag. Der er stadig meget at tage fat på.

 

Vi lever i et lille land, men de socialdemokratiske ambitioner for ligestilling for alle, på alle trin i livet og i alle lag af samfundet, er store.