Arbejdsmarked

Aktiv arbejdsmarkedspolitik Alt for mange mennesker i Vestsjælland og resten af landet er ramt af arbejdsløshed. Men heldigvis er det ikke så slemt som det har været.


I modsætning til tidligere år stiger beskæftigelsen i Danmark. Den tidligere regering, under Helle Thorning-Schmidt, arbejdede hårdt for at få gang i dansk økonomi, skabe arbejdspladser og satse på uddannelse igen, så vi kunne få vendt den negative udvikling, som vi arvede fra VKO-flertallet. Det er lykkes, og det kan vi nu begynde at høste frugterne af.

 

Dermed ikke sagt, at vi nu kan hvile på laurbærrene. Der kan stadig skabes endnu bedre vilkår for både arbejdstagere og arbejdssøgende, og det vil jeg fortsat bruge masser af energi på.

 

Vi har brug for et dynamisk arbejdsmarked. Ledige job skal besættes hurtigt, og de arbejdsløse skal hurtigt kunne få et nyt job. Mange klarer selv den opgave, men andre har brug for hjælp. Det skal ske gennem en aktiv arbejdsmarkedspolitik, der hjælper de ledige med at finde et nyt job, og som hjælper dem, der har brug for nye kvalifikationer, med at få de rigtige og relevante uddannelsestilbud.

 

Verden omkring os forandrer sig hurtigt, og derfor er det nødvendigt, at vi også sikrer opkvalificering og uddannelse til de folk, der har været uheldige at miste deres arbejde. Derfor er jeg glad for, at da vi var i regering reformerede beskæftigelsesindsatsen, så bureaukrati, kontrol og meningsløs aktivering er byttet ud med uddannelse, opkvalificering og tillid til de ledige.

 

Dagpenge
Folketinget skylder stadig svar på, hvordan vi skaber et socialt og velfungerende nyt dagpengesystem. Det nuværende dagpengesystem har fejlet, og vi kommer ikke udenom, at det skal repareres eller måske ligefrem kasseres helt. Vi skal snarest muligt genskabe et dagpengesystem, som skaber tryghed og sikkerhed for danske lønmodtagere.

 

Danske arbejdsvilkår
En forudsætning for den danske arbejdsmarkedsmodel er, at dem, der arbejder i Danmark, arbejder på danske vilkår. Det er på det grundlag, vi vil byde udenlandsk arbejdskraft velkommen. Derfor skal vi fortsætte kampen for social dumping og vores initiativer som:

  • Øget myndighedskontrol

  • Øget brug af arbejdsklausuler

  • Skærpede krav til registrering af udenlandske virksomheder

  • Forbedringer af RUT-registeret (registeret for udenlandske tjenesteydelser) og hurtigere sanktioner ved overtrædelser

  • Øget indsats i rengøringsbranchen

  • Øget indsats overfor ulovlig udenlandsk godstransport

  • Bedre samarbejde med myndigheder i andre lande

  • Flere praktikpladser

Vi skal også sikre kvalificeret arbejdskraft til fremtiden. Derfor skal de unge kunne få en praktikplads. Læs mere under uddannelse.